Počet položek: 0 0 Kč

zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR obchodní firma VANCL sport s.r.o., IČ: 27488560 , se sídlem Horská 117, Vrchlabí 543 02, zapsaná v ZÚJ: 579858 - Vrchlabí (dále jen „Správce“), a to se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, email, adresa, doručovací adresa, telefon, IČ, DIČ, IP adresa, heslo za účelem registrace do databáze zákazníků správce, na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku. Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje budou dále zpracovány obchodní společností VANCL sport s.r.o., IČ: 27488560., DIČ: CZ27488560. Horská 117, Vrchlabí 543 02. Spisovná značka C 22001 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, poskytovatelem domény název: https://eshop.vanclsport.cz/, případně další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na prodejna@vanclsport.cz

Před odesláním si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů.

Bez udělení tohoto souhlasu nebudete od nás nic dostávat. Vaše osobní údaje, které nejsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti, budou z databáze naší společnosti vymazány.